Vadehavet

Book ophold

Herunder kan læses en masse om Vadehavet, UNESCO og Vadehavskysten.dk.

 

Vadehavskysten

Vadehavskysten er et samarbejde mellem aktører langs kysten fra Blåvand til Tønder, på den jyske vestkyst. Hovedsædet er i Ribe og samarbejdet er støttet af Region Syddanmark og Dansk Kyst-naturturisme. Hjemmesiden hedder www.vadehavskysten.dk og kan blandt andet bruges til at søge på hvad der sker ved Vadehavskysten, finde overnatningsmuligheder og ophold samt at booke. Desuden kan man udforske den gastronomiske side der fører med, når man er placeret langs den sydjyske vestkyst. Derudover, er hjemmesiden lavet for at gøre det mere overskueligt for besøgende og gøre indgangsvinklen til Vadehavet lidt anderledes.

Det er de erhvervsdrivende langs kysten der har taget initiativ til at lave en fælles markedsføring af deres forskellige ydelser af oplevelser, hvad enten det er kultur eller natur. Målet er at gøre Vadehavskysten endnu mere attraktiv og tiltrække flere gæster, besøgende og turister. (tvsyd.dk) Hjemmesiden har en meget overskuelig opbygning og det gør det rigtig hurtigt for os alle, at finde ud af hvad der er at opleve i området.

De sociale medier, som Facebook og instagram, bruger Vadehavskysten også. Benyt derfor disse medier for at finde mange flere informationer, lige ved hånden og nemt at navigere rundt på.

 

Vadehavet

Vadehavet har status som vildt- og naturreservat og blev i 2010 Danmarks største Nationalpark.  (Visitdanmark) Området er stort og bredder sig helt ned til Holland, og er et helt specielt naturområde, som er enestående i Danmark. Vadehavet er så berigende, og har mange forskellige oplevelser at byde på til folk i alle aldre.

En af de ting der gør Vadehavet så betagende, er tidevandet. To gange om dagen skal 1.000.000.000 m3 vand flyttes frem og tilbage. Som vest- og/eller sønderjyde kender man næsten kun vandet på to måder. Enten som det blanke stille vand eller det stormende hav.
Lige ud for Hjerting Badehotel, oplever vi begge dele. På de dejlige stille dage, kan man spejle sig i vandet og her er det oplagt at låne vores to havkajakker, så man kan tage en tur. Ved storm kan vandet stå ind over promenaden, og vi har flere gange haft oversvømmelser. Vi har en mappe liggende med billeder, fra de forskellige stormfloder.
Når det er ebbe, skal man nærmest gå flere hundrede meter ud før man når vandet. Her kan man også opleve Vadehavets sprudlende liv, med forskellige havdyr, østers og andre spændende ting. Vadehavets lave vand og varme er et godt vækstområde for nogle vigtige fiskearter. Fx kan multen mødes i stimer. Danmarks største bestand af den spættet sæl er i Vadehavet. Disse kan blive meget nysgerrige og opsøgende, når den kan høre liv i vandet eller på stranden. Dette kan ses på Mandø på sælsafari.
Derudover er der også meget liv i luften i Vadehavet. I Vadehavet kan man møde mellem 10-12 millioner fugle i træktiden- forår og efterår, som det eneste sted i Danmark. Men pas på! I yngletiden laver fuglene deres reder de mærkeligste steder, og derfor skal man træde og opføre sig varsomt. (Visitdanmark)

Vadehavet er det største ubrudte økosystem af tidevandsenergi af sand og mudder flader, i hele verden. Det er et stort og relativt fladt område. Vådområdet er formet ved indviklede interaktioner mellem fysiske og biologiske faktorer. Disse har gjort at der er opstået et væld af levesteder og med tidevandskanaler, enge, sandstimer, sand- og mudderbanker og meget andet. Vadehavet bliver set som et af de vigtigste områder for trækfugle og vigtighed i forhold til flyveruter og bevarelse af nogle bestemte fugle. I Vadehavet kan op mod 6,1 millioner fugle være tilstede på samme tid. (UNESCO)

 

Klik her for at komme ind på en aktivitetskalender over Vadehavets oplevelser og ture

 

Oplev det store forårstræk i Nationalpark Vadehavet

I Vadehavet kan man se fugle hele året rundt, men forår og efterår er i særklasse.  Det er på disse to tider af året, man kan opleve de 10-12 millioner trækfugle, der hvert år gør ophold i Vadehavet for at raste, fælde fjer og fouragere. Hvis man vil opleve trækfuglene under forårstrækket, er maj nok den bedste måned.

Fuglene trækker enten kort, mellemlangt eller langt.  Gråand og vibe er blandt de fugle, som trækker kortest - om nødvendigt til kysterne ved Tyskland og Holland for vinteren. Edderfugl og strandskade er blandt mellemdistance-flyverne, da de yngler i Nordeuropa og trækker til Vesteuropa for at overvintre.

Endelig er der de absolutte langdistance-trækkere, som yngler i arktiske områder i Sibirien, Grønland og det nordøstlige Canada, og som alle flyver til det tropiske Afrika for vinteren. I denne gruppe finder vi blandt andet islandsk ryle, strandhjejle, lille kobbersneppe, sandløber og stenvender. Under deres korte ophold ved Vadehavet har fuglene travlt: De spiser nærmest uafbrudt for at opbygge de fedtdepoter, som fungerer som ’brændstof’ på den lange rejse.

Maj er også en rigtig god måned til at iagttage de fugle, som yngler i marsken, på strande og strandenge. Det er for eksempel arter som Vibe, rødben, stor kobbersneppe, dværgterne og hedehøg.

Har man lyst til at opleve fuglene i et af Danmarks vigtigste fugleområder, er der mange gode steder at tage hen lige nu. Skallingen, Sneum Sluse, Hønen på det sydlige Fanø, Kammerslusen ved Ribe, Mandø, Rømødæmningen, Ballum Enge og Tøndermarsken med bl.a. Margrethekog – for at nævne nogle få stykker.

Det er en god ide at tjekke tidevandstabellen, når man planlægger turen, for de fleste steder er det bedst at opleve fuglelivet ved højvande. Desuden skal man også huske en fornuftig påklædning, en god kikkert og en god fuglebog.

 

UNESCO

Danmark kan være stolt af de syv attraktioner, der har opfyldt kriterierne for at komme på UNESCOs fornemme verdensarvsliste. På denne liste er Sydvestjylland repræsenteret, da Vadehavet er en af disse syv attraktioner. Verdensarvslisten indeholder de mest bevaringsværdige og unikke kultursmindesmærker og naturforekomster i verden. Vadehavet kom i 2014 med på verdensarvslisten. Det er nemlig ét af verdens vigtigste vådområder og har derfor global betydning. (Visitdanmark)

I alt findes der 890 unikke verdensarvssteder. Det er, som ovenstående fortæller, UNESCO der administrerer den fornemme liste. UNESCO er FN’s organisation for videnskab, uddannelse og kultur. Verdensarvskonventionen er fra 1972 og der er i alt 185 lande tilsluttet. Pyramiderne, Taj Mahal, Den kinesiske Mur er bare et lille udpluk af verdenskendte monumenter, der også er repræsenteret på den fornemme liste. Monumenter, bygninger, byggerier, kulturlandskaber og enestående naturområder er under verdens kultur- og naturarv. Vadehavet er et naturfænomen af enestående æstetik og har også stor videnskabelig betydning. (Kulturarv.dk) Denne liste, over verdenens vidundere, har ét overordnet formål. Formålet er at skabe indsigt i verdens kulturelle og naturmæssige mangfoldighed. Ligeledes skal der skabes en vis fascination og interesse af alt hvad verdenen og de forskellige steder har at tilbyde, og derved opnå en bedre menneskelig og kulturel forståelse. Stederne tilbyder unikke oplevelser. Derved kommer der en form for respekt og anerkendelse for den kultur og de naturværdier stederne har og repræsenterer. (http://www.kulturarv.dk/verdensarv )

For at komme på verdensarvslisten skal der være opfyldt 10 skrappe kriterier. Disse ti kriterier er svære at genfortælle og at forklare, så de vil ikke blive forklaret her. Dog kan det fortælles, at det handler om at ”tingen” skal være et mesterværk og være ekstraordinær, der skal være et samspil mellem værdier og udviklingen af stedet, og kulturen og traditionen i det, skal være et vidnesbyrd på det ekstraordinære. Hvis den konkrete liste over kriterierne vil ses, så kig på følgende side. http://whc.unesco.org/en/criteria/

En spændende tur kunne være at tage på Skallingen. Det er et rigtig fladt område hvor man kan se tidevandskanaler og sandstimer og –banke. Hvis der køres helt ud til den sidste parkeringsplads, kommer i til Vogterhuset lige inden parkeringspladsen. Her er der også et madpakkehus hvor der er spændende billeder der viser netop det. Det første rigtig flade stykke, når der køres over det første gitter, er ofte oversvømmet hvis der er højvande og blæsten har den ’rigtige’ retning.

Der er stor fokus på bevarelse og beskyttelse af Vadehavet pga. den store betydning for verdenen, naturen og dyrene. Dog er dette en stor udfordring og samtaleemne inden for sammenslutningen og UNESCO. Grunden til dette er at området omkring Vadehavet, der strækker sig fra Blåvand og til Holland, bliver brugt og beboet af mennesker. Området bliver brugt rigtig meget af turister, faglige folk og i arbejdsmæssige sammenhænge som shipping, og derfor er bevarelse og beskyttelse en stor prioritet inden for planlægning og regulering af brug. Der er brug for beskyttelse pga. den store integritetsværdi for området. (http://whc.unesco.org/en/list/1314)

Vi var på efterårsferie på Hjerting Badehotel. Det var et fantastisk ophold, med hjælpsomt personale, der var med til at gøre det til nogle gode dage. Maden og servicen i restauranten var også helt i top.
Beliggenheden er perfekt ifht. natur, kultur og shopping

- Peter S

Gode tilbud, spændende nyheder og glimt fra vores hverdag - både foran og bag kulisserne.

Følg os på Facebook

Læs vores flotte anmeldelser på Booking.com og TripAdvisor